Znajdź

Aktualne zasiłki i świadczenia dla bezrobotnych

Ile wynosi zasiłek dla bezrobotnych w 2017 roku? Ile wynosi zasiłek w okresie pierwszych 3 miesięcy? Ile wynosi zasiłek po 3 pierwszych miesiącach? Ile wynoszą świadczenia dla bezrobotnych w 2017 roku?

Wysokość zasiłku dla bezrobotnych na rok 2017

Zasiłek dla bezrobotnych (80%) Zasiłek dla bezrobotnych (100%) Zasiłek dla bezrobotnych (120%)
Okres 3 pierwszych m-cy 664,90 zł
netto 583,06 zł
831,10 zł
netto 717,30 zł
997,40 zł
netto 851,63 zł
Okres kolejnych miesięcy posiadania prawa do zasiłku 522,10 zł
netto 468,11 zł
652,60 zł
netto 572,87 zł
783,20 zł
netto 678,71 zł

 

Świadczenia dla bezrobotnych na rok 2017

20% kwoty zasiłku 100% kwoty zasiłku 120% kwoty zasiłku
Kwota brutto 166,30 zł 831,10 zł 997,40 zł
Rodzaj świadczenia Stypendium szkoleniowe, Stypendium studia podyplomowe Stypendium kontynuacja nauki Stypendium szkoleniowe, Stypendium stażowe, Stypendium przygotowanie zawodowe dorosłych